|
|
Lån  


 
Annonce:


Lov om røgfrie miljører
Loven om røgfri miljøer trådte i kraft den 15. august 2007.

Loven omfatter arbejdspladser, institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner og indendørs lokaliteter, hvortil der er offentlig adgang, kollektive transportmidler og taxaer samt serveringssteder.

Hovedreglen er, at det ikke er tilladt at ryge indendørs. Der er dog nogle undtagelsesbestemmelser.

Fx gælder det på arbejdspladser offentlige som private at den enkelte arbejdsgiver selv kan beslutte, at det skal være tilladt at ryge inden døre på visse betingelser. Der er 2 muligheder:
Arbejdslokaler, der udgør arbejdsstedet for en person ad gangen (fx et kontor, et førerhus i en lastbil eller i et lokomotiv).

Har man ret til et sted at ryge på arbejdet?

Nej. Lovens undtagelsesbestemmelser giver ikke rygere et retskrav på at kunne ryge indendørs. Det er alene arbejdsgiver, indehaver, restauratør eller forpagter, der kan fastsætte regler, der udnytter undtagelsesbestemmelserne.

Kategorier på sider:

Tobak Lov om rgfrie miljrer Pibe diverse Bong Tobaksrygning Gode rd om rygestop Rygestop Fredspibe Vandpibe Lav din egen pibe Gode rd om vedligeholdelse af piber Er passiv rygning sundhedsskadelig1111


 Du er her: Pibe - Netannoncer Pibe -